Logo společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

provoz VT - Válcovna trub

hlavička

Výrobkový katalog

Ucelený přehled všech výrobků, používaných norem materiálových i rozměrových, chemických složení ocelí nestandardních výrobků i naší defektoskopie naleznete ve výrobním programu, který je zde ke stažení (formát souboru PDF – Adobe Acrobat).